Vilkår og betingelser

Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger

I Ejendomsselskabet JuRas ApS indsamler vi informationer, jeg vi benytter i vores arbejde med udlejning af ejendomme.
Det er vigtigt for os, at du ved hvilke data det drejer sig om, så du er tryg ved processen – og at det sker efter gældende regler. Derfor kan du nedenfor læse nærmere om min persondatapolitik og min cookiepolitik.


Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Nyhedsbreve:
Formål: Udsendelse af tilbud og information
Hvilke oplysninger: Mailadresse og navn
Lovgrundlag: Artikel 6, stk. 1, a
Opbevaring: 2 år efter framelding


Potentielle kunder til selskabslokalerne:
Formål: Indgå aftale med nye kunder
Hvilke oplysninger: Navn, (evt. firmanavn og CVR nr.) adresse, mail, telefon
Lovgrundlag: Artikel 6, stk. 1, f
Opbevaring: 5 hele regnskabsår efter afholdelse af fest/arrangementet.Potentielle faste lejere:
Formål: Indgå aftale med nye kunder
Hvilke oplysninger: Navn, (evt. firmanavn og CVR nr.) adresse, mail, telefon
Lovgrundlag: Artikel 6, stk. 1, f
Opbevaring: Alle oplysninger slettes 5 hele regnskabsår efter opsigelse af lejemål, eller endt kontakt.


Når du er i kontakt med mig via Facebook eller Instagram (Meta) kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:
Metas politik om beskyttelse af personoplysninger – Sådan indsamler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger | Administrer dine privatindstillinger på Facebook, Instagram og Messenger | Privatindstillinger på Facebook
Vi benytter deres statistiske oplysninger om vores opslag og besvarer eventuelle kommentarer til opslag, hvor vi kan tagge dig.Overførsler
Jeres oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS uden at vi sikrer os at jeres oplysninger behandles efter de samme regler som indenfor EU.


Jeres rettigheder
I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte Ejendomsselskabet JuRas ApS


Ret til indsigt
I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.


Ret til berigtigelse
I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Ret til sletning
I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.


Ret til indsigelse
I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.


Ret til begrænsning
I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.


Ret til dataportabilitet
I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Ret til at klage
I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.
I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.


Udgiver

Ejendomsselskabet JuRas ApS
Adresse: Huggetvej 71
5400 Bogense
Telefon: 42 83 22 32
E-mail: Mail@fredskoven.dk
Web: www.Fredskoven.dk
CVR: 42 81 59 69