Lejebetingelser


Der tages forbehold for at der kan være flere selskaber i huset, såfremt samme selskab ikke har lejet hele huset.
Vi gør opmærksom på, at der skal være adgangsvej og parkering til husets øvrige lejere.
Såfremt man ønsker at opsætte festtelt el.lign. på p-området skal lejer informere om hvor dette sættes op. 
Lejer skal være fyldt 21 år.
Vi vil spørge ind til arrangement der skal afholdes, da vi forbeholder os retten til at afvise særlige arrangementer der lægger op til for megen støj, ballade, ødelæggelse ect.
Det vil ikke være muligt at leje Fredskovens Selskabslokaler til ungdomsfester. 

 

I prisen er inkluderet:

Lokaleleje - fra kl. 07.30 på booket dag.
(Ved lokaleleje uden køkken medfølger kun borde og stole)

Gulvvask og rengøring af toiletter

El/varmeforbrug 

Administration

Renovation: KUN alm. rest- og køkkenaffald – Dåser, flasker og andet affald må ikke smides i container. Dette bortskaffer lejer. (Der er mulighed for opdeling af affaldet i køkkenet.)

Lejer hæfter fuldt ud for husets inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejer eller dennes gæster, afregnes med lejer.  

Der må ikke smides ødelagt service ud af hensyn til optælling og bestilling af nyt service. Eventuelle mangler/ødelagt inventar sættes frem. Ituslået service skal tælles sammen, lægges i spanden for ødelagt service i opvaskerum.
Vi kontakter jer for ekstraopkrævning. 
(Prissættes som nyværdi.)

 

Ekstra betaling:

·       Hvis der ikke er slukket for el-apparater opkræves et gebyr på 300,- pr. dag

·       Hvis huset ikke afleveres efter lejebetingelsernes anvisning afregnes der efter timeforbrug. 400,-/time

·       Flasker, dåser og andre efterladenskaber fjernes efter medgået timeforbrug 400,-/time. -  dog min. 100,-

 

Aflevering af lokale:

Alle døre og vinduer lukkes og låses.

Borde og stole aftørres og stilles tilbage som ved udlevering af lokale.
Sal og foyer afleveres fejet eller støvsuget. (Hvis der er spildt skal dette tørres op – Også på gulv, som kun må vaskes i sulfo)

Alt service vaskes og stilles på plads. - OBS! Glas og bestik skal aftørres efter vask.


Køkken/opvaskerum – flader aftørres/vaskes og gulv vaskes. Har man brugt el-apparater skal disse også rengøres (ovn, varmeovn, køleskab mv.)

I tilfælde af lokalerne er booket flere dage i træk, af forskellige selskaber, kan man opleve at der kommer rengøringspersonale i huset fra kl. 6.00-8.00

Afbestilling af lokale:

Ved afbestilling af lokaler mere end 6 mdr. før afholdelse af fest/arrangement, kræves et administrationsgebyr på 500,- som vil blive modregnet tilbagebetaling af lejen.
Ved afbestilling af lokaler mindre end 6 mdr. før afholdelse af fest/arrangement, vil der blive trukket 50% af den fulde leje fra tilbagebetalingen.

 

Du skal selv medbringe:

Husk selv at medbringe viskestykker, opvaskemiddel, karklude, toiletpapir, håndsæbe og håndklæder mm.
Der er mulighed for tilkøb af servicepakke(r) - Se faneblad om tilkøb.

 

Adgang og betaling:

Lejen betales ved reservationen og lejemålet er først gyldig når lejen er indbetalt.
Ugen op til din fest/arrangement sender vi en velkomstmail med praktisk information.
I denne mail vil din personlige kode til dørlåsen fremgå. - Koden er aktiv i hele din lejeperiode. 
Huset skal låses hvis lejer forlader det i lejeperioden.
Huset afleveres aflåst i henholdt til øvrige betingelser senest kl. 07.30.

 

Bemærk!

Bemærk at drikkevarer, gaver m.m. er på lejers eget ansvar, hvis disse efterlades om natten.
Vi frabeder os riskastning inde og ude, dog opfordrer vi til brug af fuglefrø udendørs, under hensyntagen til Fredskovens fugleliv. COVID- 19

Lejer skal overholde alle retningslinjer i forhold til gældende regler i forhold til covid-19.

Læs mere om retningslinjer her