Reservation og booking

For reservation og booking udfyld venligst formularen under kalenderen
De farvede markeringer betyder at det givne lokale er booket.
Den grå farve betyder at der er forespurgt på datoen.
Din endelige booking vil først fremgå, når du har betalt lejen for ønsket lokale, og vil end til da kunne bookes til anden side. 

OBS. Bookinger KAN være timelejer, så selvom datoen er "optaget" er det fortsat muligt at lave en forespørgsel på skemaet herunder.


Vi vil sætte pris på, at du har styr på lejebetingelser, for ikke at der skal opstå misforståelser. - Læs mere under fanen "lejebetingelser"